Навчально-методичний відділ

Смалиус Людмила Никифорівна
начальник навчально-методичного відділу
0965475287
smalyus@vu.cdu.edu.ua
– співпраця з дирекціями, деканатами, кафедрами та іншими структурними підрозділами Університету з питань формування вимог до змісту та якості освіти
– підготовка нормативних документів з питань регулювання освітнього процесу;
– розробка та реалізація заходів щодо оптимізації організації освітнього процесу та підвищення якості освіти

Лисенко Світлана Федорівна
методист вищої категорії
– координація розподілу навчального навантаження кафедр
– ведення документації щодо обліку роботи ННП
– формування замовлень документів (та дублікатів) про вищу освіту

Мамчур Людмила Петрівна
завідувач практикою
– загальна організація, контроль за плануванням та обліком результатів практики в університеті;
– координація графіка проведення практик
– налагодження зв’язків із роботодавцями

Штанько Ірина Володимирівна
фахівець І категорії
– затвердження тем випускних робіт, складу ЕК атестації здобувачів
– координація роботи стипендіальної комісії, призначення академічних та соціальних стипендій
– контроль за графіком освітнього процесу
– реєстрація наказів про організацію освітнього процесу

Вінник Дарина Андріївна
фахівець ІІ категорії
– наповнення сайту НМВ актуальною інформацією
– створення та координація розкладу вибіркових дисциплін
– корегування складу груп вибіркових дисциплін

Маловічко Світлана Едуардівна
секретар навчально-методичного відділу
– видача дирекціям журналів обліку документації
– координація паперового документообігу з питань освітньої діяльності
– приймання заяв та звернень з питань освітньої діяльності
– створення внутрішніх наказів та розпоряджень по НМВ

Навчальний відділ

Темченко Андрій Іванович
кандидат історичних наук, доцент,
начальник навчального відділу
– підготовка документації, організація та супровід процедури щодо ліцензування й акредитації спеціальностей і освітніх програм
співпраця зі структурними підрозділами Університету з питань переведення на навчання за рахунок державного бюджету

 Блюма Олена Іванівна
фахівець І категорії
– облік і контроль руху (поновлення, переведення, відрахування) студентів в електронних базах даних.
– створення розпоряджень на ліквідацію академічної заборгованості/ академічної різниці;
– створення наказів про продовження терміну складання сесії та допуску відрахованих студентів до складання атестації здобувачів вищої освіти;
– внесення та редагування повних і достовірних даних до ЄДЕБО;

 Овдієнко Наталія Романівна
фахівець І категорії
– реєстрація наказів про рух контингенту студентів;
– облік і контроль руху (поновлення, переведення, відрахування) студентів;
– організація роботи з обліку руху контингенту за допомогою цифорових технологій Google.
– підготовка звітної документації для МОН України щодо руху контингенту здобувачів.

Здір Наталія Василівна
провідний фахівець
– прийом особових справ студентів з приймальної комісії,
– оформлення особових справ студентів для архіву університету

Сабурова Олена Віталіївна
фахівець І категорії
– замовлення та видача студентських квитків, залікових книжок  індивідуальних планів студента та їх дублікатів;
– видача документів про освіту (дипломів, додатків до них) та дублікатів

Сігора Тетяна Дмитрівна
фахівець І категорії
– укладання договорів зі студентами які поновлюються і переводяться,
– реєстрація та видача договорів про надання освітніх послуг та договорів про освіту у ЗВО

Методисти заочного відділення

Сологуб Мирослава Петрівна, методист ННІ економіки та права, тел. +3 8 (093) 103-41-81
Костюк Тетяна Пантелеймонівна, методист ННІ іноземних мов, тел. +3 8 (067) 682-28-53
Нікітін Сергій Володимирович, методист ННІ інформаційних та освітніх технологій, тел. +3 8 (097) 537-70-55
Соляник Катерина Олегівна, методист ННІ історії та філософії, тел. +3 8 (098) 858-56-10
Кисіль Тетяна Олександрівна, методист ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва, тел. +3 8 (067) 302-77-84
Рябокінь Вікторія Григорівна, методист ННІ природничих наук, тел. 37-15-51
Сівцова Тетяна Валентинівна, методист ННІ української філології та соціальних комунікацій, тел. 33-44-29
Дудник Інна Олександрівна, методист ННІ фізичної культури, спорту та здоров’я, тел. 51-36-01
Магдич Ольга Василівна, методист психологічного факультету, тел. +3 8 (066) 149-50-02
Гнатенко Світлана Анатоліївна, методист факультету ОТІУС, тел. 33-07-59