НК №1, ауд. 219       teachcdu@gmail.com       047 237 82 54

Студент навчається за навчальним планом. Обсяг навчальних дисциплін вимірюють у кредитах ЄКТС (для отримання диплому бакалавра потрібно набрати 240 кредитів, магістра 90). Кожен кредит містить 30 годин, в які входять не лише аудиторні години (лекції, практичні чи лабораторні заняття), а й години самостійної роботи (а їх кількість може становити до ⅔ кожного кредиту). Тож не забувайте, що працювати потрібно не лише на парах!

З вказаної кількості кредитів  студент обирає не менше 25 відсотків, тобто не менше 60 кредитів в бакалавраті і не менше 23 кредитів в магістратурі. Кожна навчальна дисципліна повинна мати не менше трьох кредитів, отже студент може обрати максимально 20 в бакалавраті і 8 в магістратурі трикредитних дисциплін. Частина з цих дисциплін можуть бути близькими до фаху, а частину можна обирати з будь-яких галузей – це може бути цікаво і корисно, адже якраз на межі галузей і на перший погляд непоєднуваних речей народжуються інновації (згадайте Стівена Джобса, котрий взявши курс графіки отримав поштовх до розробки шрифтів і графічного інтерфейсу). 

Якщо студент не скористався своїм правом вибору, то він буде записаний на вивчення тих дисциплін, які дирекція/деканат, навчально-методичний відділ вважатиме необхідним для оптимізації навчальних груп для вивчення вибіркових дисциплін

1. Категорійні вибіркові навчальні дисципліни циклу загальної підготовки обирають студенти І курсу бакалаврату; кожна категорія містить декілька близьких дисциплін, з яких необхідно обов’язково обрати одну:

  • Категорія філологічних наук (державна мова) 3 кредити на І курсі;
  • Категорія іноземних мов (англ/німец/франц/польс) 6 кредитів на І курсі;
  • Категорія історичних наук 3 кредити на І курсі;
  • Категорія історії культури 3 кредити на І курсі;
  • Категорія інформаційно-комунікаційних дисциплін 3 кредити на І курсі;
  • Категорія фізичної підготовки і збереження здоров’я 6 кредитів на І курсі.

2. По одній трикредитній міжгалузевій вибірковій навчальній дисципліні обирають студенти  в кожному семестрі ІІІ курсу бакалаврату і в останніх двох семестрах магістратури; можна обрати будь-яку дисципліну з реєстру, сформованого з пропозицій всіх бажаючих викладачів (за умови утворення групи і наявності місць у цій групі).

3. Внутрішньогалузевих (близьких до фаху, який здобуває студент) перелік дисциплін,  процедуру вибору визначає і повідомляє студенту кафедра, до якої прикріплено студента.

У Кабінеті студента.

Посилання на електронний Кабінет студента розміщено на сторінці Вибіркові дисципліни сайту навчально-методичного відділу.

Вхід до Кабінету студента:

– для студентів старших курсів – за паспортом, студентським квитком або заліковою книжкою;

– для зарахованих у 2020 році студентів – через корпоративні акаунти Електронного університету.

Корпоративні акаунти університету є google-акаунтами з розширеними можливостями для спільної роботи в корпорації. Ідентифікація акаунта, як і звичайного *****@google.com акаунта, реалізується у вікні входу google.com через електронну пошту з доменом університету *****@vu.cdu.edu.ua .

Акаунти створено кожному зарахованому у 2020 році студенту. Адреси пошт можна отримати в дирекції/деканаті або у куратора.

Щоб увійти в Кабінет студента, необхідно спочатку увійти в акаунт, змінити пароль для першого входу (1122334455) і провести налаштування профіля.

Вибір стартує 20.09.2020 з 10.00 (ранок неділі).
Доступ для вибору буде закрито 22.09.2020 о 20.00 (вечір вівторка).
Зареєструватися в Кабінеті студента й оглянути функціонал можна з 18.00 18.09.2020 (вечір п’ятниці).

 1. Ознайомитися на сторінці Вибіркові дисципліни сайту навчально-методичного відділу  з програмами навчальних дисциплін у реєстрах свого курсу та освітнього ступеня. Кожна програма доступна для перегляду і має шифр, щоб легко орієнтуватися при виборі.
 2. Переглянути відео-інструкцію щодо роботи в Кабінеті студента і послідовності дій для вибору навчальних дисциплін.
 3. Зайти в Кабінет студента та ознайомитися з функціоналом.
 4. Врахуйте, що групи мають обмежену кількість місць, тому буде враховано пріоритет за часом вибору в Кабінеті студента. Якщо за першим пріоритетом неможливо сформувати групу або група переповнена, важливі альтернативні  варіанти. Тому просимо заповнювати пропозиції з усіма доступними пріоритетами (аналогічно до вибору кількох спеціальностей/університетів при вступі).

Примітка:
1) обираючи дисципліни із  категорії фізичної підготовки, звертайте увагу на час занять;
2) для визначення рівня знань з обраної іноземної мови слід обов’язково пройти вхідний контроль запрошення на тестування буде надіслано на корпоративну електронну пошту (будьте на зв’язку!); для ефективної роботи дуже важливо визначити об’єктивний рівень знань (підказками не користуємося!). 

ЗА РЕКОМЕНДАЦІЄЮ КАФЕДРИ вибір ВНУТРІШНЬОГАЛУЗЕВИХ  дисциплін (майданчик для інститутів/факультетів)

– оберіть свій підрозділ;
– оберіть спеціальність;
– заповніть форму (перед вибором ознайомтеся з анотаціями дисциплін – посилання безпосередньо у запитаннях форми)

Звертаємо увагу, що:

 • якщо студент із поважної причини не зміг вчасно здійснити вибір, то він повинен звернутися до навчально-методичного відділу із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін;

 • якщо студент не скористався своїм правом вибору, то він буде записаний на вивчення тих дисциплін, які дирекція/деканат, навчально-методичний відділ вважатиме необхідним для оптимізації навчальних груп для вивчення вибіркових дисциплін.

Закрити