НК №1, ауд. 219       teachcdu@gmail.com       047 237 82 54
В університеті формуються два види рейтингів – стипендіальний лише за результатами основної сесії для здобувачів, які навчаються за державним замовленням (розміщуємо на цій сторінці), і загальний із урахуванням результатів перескладання для всіх здобувачів денної форми без деталізації оцінок і пільг (дублюємо на сайті університету).
Рейтинг формується на 90 відсотків з академічної успішності і на 10 відсотків з активності здобувача у дослідницькій, конкурсній, культурно-масовій, суспільно-корисній, волонтерській діяльності – див додаток до Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.
В університеті діє стипендіальна комісія. У кожному навчально-науковому інституті/факультеті діє робоча група із питань призначення стипендій. До повноважень цієї групи входить і формування рейтингу активності.
За окремі пункти Критеріїв рейтингового оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти за видами діяльності  відповідають:
– робоча група (пункти 1, 3.4, 13, 14.4 );
– навчально-методичний відділ (пункти 2, 3.1-3.3, 4-12);
– відділ виховної роботи (пункт 13);
– студентська рада університету (пункти 14.1-14.2);
– профспілка університету (пункт 14.3)
Для нарахування додаткових балів за цими пунктами необхідно звернутись до відповідного підрозділу.
Технічний супровід формування рейтингу і призначення стипендій забезпечує навчально-методичний відділ. У разі виникнення питань звертайтеся.
Положення розроблені на підставі нормативних документів Кабінету Міністрів України і Міністерства освіти і науки України:

Прізвище, ім’я, по батьковіПосада/підрозділСтатусПідстава
1Черевко О. В. Ректор (голова комісії)за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
2Мойсієнко В. М.Перший проректор (заступник голови комісії)за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
3Корновенко С. В. Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльностіза посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
4Гаврилюк Г. М.Проректор з освітньо-виховної та іміджевої діяльності за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
5Удовенко Ю. Г.Проректор з адміністративно-господарської діяльності за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
6Платошкіна Т. Л.Головний бухгалтер за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
7Пономаренко А. О.Начальник планово-фінансового відділу за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
8Запорожець Т. В.Начальник навчально-методичного відділуза посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
9Стеценко А. І.Голова профспілкового комітету за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
15Андрусяк В. М.Директор ННІ економіки і права за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
12Швидка Л. В.Директор ННІ іноземних мов за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
18Ляшенко Ю. О.Директор ННІ інформаційних та освітніх технологій за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
14Земзюліна Н. І.Директор ННІ історії і філософії за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
16Десятов Т. М.Директор ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
13Гаврилюк М. Н.Директор ННІ природничих та аграрних наук за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
10Погрібний І. І. Директор ННІ української філології та соціальних комунікацій за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
11Нечипоренко Л. А.Директор ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
17Туз Л. Г.Декан психологічного факультету за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
19Салапатов В. І.Декан факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
20Михальченко А. В.Юрисконсульт за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
21Кусяка М. О.т.в.о. голови студради, студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ економіки і права за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
  • Представники органу студентського самоврядування:
22Біла О. А.АспіранткавиборнийНаказ від 30.08.2019 № 552-н
27Стрельчук А. І.Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ економіки і прававиборнийНаказ від 30.08.2019 № 552-н
25Єфименко В. М.Студентку 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ іноземних мов виборнийНаказ від 08.01.2020 № 05-н
30Тесля М. М.Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ інформаційних та освітніх технологійвиборнийНаказ від 08.01.2020 № 05-н
29Соколов В. М.Студент 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ історії і філософіївиборнийНаказ від 08.01.2020 № 05-н
23Півненко Д. Ю.Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва виборнийНаказ від 08.01.2020 № 05-н
24Гречка О. В.Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ природничих та аграрних науквиборнийНаказ від 30.08.2019 № 552-н
26Піддубний В. С. Студент 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ української філології та соціальних комунікацій виборнийНаказ від 08.01.2020 № 05-н
32Скачкова А. В.Студентка 2 курсу ОС «магістр» ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я виборнийНаказ від 08.01.2020 № 05-н
28Миськів М. І.Студент 3 курсу ОС «бакалавр» психологічного факультету виборнийНаказ від 30.08.2019 № 552-н
31Бондаренко В. В. Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ФОТІУС виборнийНаказ від 30.08.2019 № 552-н
     
  • Представники студентів від первинної профспілкової організації: 
33Бойко К. О.Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ економіки і прававиборнийНаказ від 25.02.2020 № 164-н
40Рузаєв О. О.Студент 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ іноземних моввиборнийНаказ від 30.08.2019 № 552-н
41Пархоменко Р. В.Студент 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ інформаційних та освітніх технологійвиборнийНаказ від 30.08.2019 № 552-н
34Веліцька Н. В.Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ історії і філософії виборнийНаказ від 30.08.2019 № 552-н
36Їжко Г. В.Студентка 4 курсу ОС «бакалавр» ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтвавиборнийНаказ від 30.08.2019 № 552-н
37Калашник К. С.Студентка 4 курсу ОС «бакалавр» ННІ природничих та аграрних науквиборнийНаказ від 30.08.2019 № 552-н
42Снісаренко Ю. С.Студентка 1 курсу ОС «магістр» ННІ української філології та соціальних комунікаційвиборнийНаказ від 30.08.2019 № 552-н
35Півняк О. О.Студент 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я виборнийНаказ від 25.02.2020 № 164-н
39Восканян С. О.Студентка 1 курсу ОС «бакалавр» психологічного факультетувиборнийНаказ від 25.02.2020 № 164-н
38Бондаренко В. В.Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ФОТІУС виборнийНаказ від 25.02.2020 № 164-н
  • Академічну стипендію ім. М. С. Грушевського на ІІ семестр 2018/2019 н. р. (Наказ від 14.05.2019 № 339-н “Про призначення академічної стипендії ім. М. С. Грушевського на ІІ семестр 2018/2019 н. р.”) призначено Дмитренко Тетяні Володимирівні, студентці 1 курсу ОС «магістр» спеціальності 014 Середня освіта (образотворче мистецтво) ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва денної форми навчання.
  • Академічну стипендію Президента України на ІІ півріччя 2018/2019 н.р. призначено студентці 4 курсу ОС “бакалавр” напряму підготовки 6.020303 Філологія (переклад) ННІ іноземних мов Ушковій Ірині Миколаївні, студентці 1 курсу ОС “магістр” спеціальності 091 Біологія (біологія) ННІ природничих наук Лавріненко Катерині Володимирівні, студенту 4 курсу ОС “бакалавр” напряму підготовки 6.040201 Математика ННІ інформаційних та освітніх технологій Бівзюку Владиславу Олеговичу Наказ від 14.05.2019 № 338-н “Про призначення академічної стипендії Президента України на ІІ семестр 2018/2019 н. р.”
  • Академічну стипендію Кабінету Міністрів України на ІІ півріччя 2018/2019 н.р. призначено студентці 4 курсу ОС “бакалавр” напряму підготовки 6.020302 Історія ННІ історії і філософії Костюкевич Аліні Олексіївні Наказ від 24.06.2019 № 486-н Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України на ІІ півріччя 2018/2019 н.р.
  • Академічну стипендію Кабінету Міністрів України на І семестр 2019/2020 н.р. Наказ від 28.12.2019 №938-н “Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України на І семестр 2019/2020 н.р.” призначено Гонді Андрію Романовичу, студенту 2 курсу ОС “магістр” спеціальності 104 Фізика та астрономія ННІ інформаційних та освітніх технологій денної форми навчання.
  • Академічну стипендію Президента України на ІІ півріччя 2019/2020 н.р. призначено студентці 3 курсу ОС “бакалавр” спеціальності 014 Середня освіта мова і література (англійська) ННІ іноземних мов Жупинас Анастасії Володимирівні, студентці 3-PR курсу ОС “бакалавр” спеціальності 061 Журналістика ННІ української філології та соціальних комунікацій Завгородній Тетяні Сергіївні, студентці 1 курсу ОС “магістр” спеціальності 231 Соціальна робота  ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Штангрет Лілії  Іванівні Наказ від 08.05.2019 № 385-н “Про призначення академічної стипендії Президента України на ІІ семестр 2019/2020 н. р.”

Рейтинг і списки на призначення стипендії

на підставі рішення стипендіальної комісії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького № 13 від «25» червня 2019 року

Навчально-науковий інститут економіки і права
Навчально-науковий інститут іноземних мов
Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій
Навчально-науковий інститут історії і філософії
Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва
Навчально-науковий інститут природничих та аграрних наук
Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій
Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту і здоров’я
Психологічний факультет
Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем

для першокурсників на підставі рішення стипендіальної комісії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького № 1 від «09» вересня 2019 року

Навчально-науковий інститут економіки і права
Навчально-науковий інститут іноземних мов
Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій
Навчально-науковий інститут історії і філософії
Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва
Навчально-науковий інститут природничих та аграрних наук
Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій
Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту і здоров’я
Психологічний факультет
Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем
Закрити