НК №1, ауд. 219       teachcdu@gmail.com       047 237 82 54
В університеті формуються два види рейтингів – стипендіальний лише за результатами основної сесії для здобувачів, які навчаються за державним замовленням (розміщуємо на цій сторінці), і загальний із урахуванням результатів перескладання для всіх здобувачів денної форми без деталізації оцінок і пільг (дублюємо на сайті університету).
Рейтинг формується на 90 відсотків з академічної успішності і на 10 відсотків з активності здобувача у дослідницькій, конкурсній, культурно-масовій, суспільно-корисній, волонтерській діяльності – див додаток до Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.
В університеті діє стипендіальна комісія. У кожному навчально-науковому інституті/факультеті діє робоча група із питань призначення стипендій. До повноважень цієї групи входить і формування рейтингу активності.
За окремі пункти Критеріїв рейтингового оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти за видами діяльності  відповідають:
– робоча група (пункти 1, 3.4, 13, 14.4 );
– навчально-методичний відділ (пункти 2, 3.1-3.3, 4-12);
– відділ виховної роботи (пункт 13);
– студентська рада університету (пункти 14.1-14.2);
– профспілка університету (пункт 14.3)
Для нарахування додаткових балів за цими пунктами необхідно звернутись до відповідного підрозділу.
Технічний супровід формування рейтингу і призначення стипендій забезпечує навчально-методичний відділ. У разі виникнення питань звертайтеся.
Положення розроблені на підставі нормативних документів Кабінету Міністрів України і Міністерства освіти і науки України:

Прізвище, ім’я, по батьковіПосада/підрозділСтатусПідстава
1Черевко О. В. Ректор (голова комісії)за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
2Мойсієнко В. М.Перший проректор (заступник голови комісії)за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
3Корновенко С. В. Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльностіза посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
4Гаврилюк Г. М.Проректор з освітньо-виховної та іміджевої діяльності за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
5Удовенко Ю. Г.Проректор з адміністративно-господарської діяльності за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
6Платошкіна Т. Л.Головний бухгалтер за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
7Пономаренко А. О.Начальник планово-фінансового відділу за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
8Запорожець Т. В.Начальник навчально-методичного відділуза посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
9Стеценко А. І.Голова профспілкового комітету за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
15Андрусяк В. М.Директор ННІ економіки і права за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
12Швидка Л. В.Директор ННІ іноземних мов за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
18Ляшенко Ю. О.Директор ННІ інформаційних та освітніх технологій за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
14Земзюліна Н. І.Директор ННІ історії і філософії за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
16Десятов Т. М.Директор ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
13Гаврилюк М. Н.Директор ННІ природничих та аграрних наук за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
10Погрібний І. І. Директор ННІ української філології та соціальних комунікацій за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
11Нечипоренко Л. А.Директор ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
17Туз Л. Г.Декан психологічного факультету за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
19Салапатов В. І.Декан факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
20Михальченко А. В.Юрисконсульт за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
21Кусяка М. О.т.в.о. голови студради, студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ економіки і права за посадоюНаказ від 30.08.2019 № 552-н
  • Представники органу студентського самоврядування:
22Біла О. А.АспіранткавиборнийНаказ від 30.08.2019 № 552-н
27Стрельчук А. І.Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ економіки і прававиборнийНаказ від 30.08.2019 № 552-н
25Єфименко В. М.Студентку 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ іноземних мов виборнийНаказ від 08.01.2020 № 05-н
30Тесля М. М.Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ інформаційних та освітніх технологійвиборнийНаказ від 08.01.2020 № 05-н
29Соколов В. М.Студент 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ історії і філософіївиборнийНаказ від 08.01.2020 № 05-н
23Півненко Д. Ю.Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва виборнийНаказ від 08.01.2020 № 05-н
24Гречка О. В.Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ природничих та аграрних науквиборнийНаказ від 30.08.2019 № 552-н
26Піддубний В. С. Студент 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ української філології та соціальних комунікацій виборнийНаказ від 08.01.2020 № 05-н
32Скачкова А. В.Студентка 2 курсу ОС «магістр» ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я виборнийНаказ від 08.01.2020 № 05-н
28Миськів М. І.Студент 3 курсу ОС «бакалавр» психологічного факультету виборнийНаказ від 30.08.2019 № 552-н
31Бондаренко В. В. Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ФОТІУС виборнийНаказ від 30.08.2019 № 552-н
     
  • Представники студентів від первинної профспілкової організації: 
33Бойко К. О.Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ економіки і прававиборнийНаказ від 25.02.2020 № 164-н
40Рузаєв О. О.Студент 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ іноземних моввиборнийНаказ від 30.08.2019 № 552-н
41Пархоменко Р. В.Студент 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ інформаційних та освітніх технологійвиборнийНаказ від 30.08.2019 № 552-н
34Веліцька Н. В.Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ історії і філософії виборнийНаказ від 30.08.2019 № 552-н
36Їжко Г. В.Студентка 4 курсу ОС «бакалавр» ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтвавиборнийНаказ від 30.08.2019 № 552-н
37Калашник К. С.Студентка 4 курсу ОС «бакалавр» ННІ природничих та аграрних науквиборнийНаказ від 30.08.2019 № 552-н
42Снісаренко Ю. С.Студентка 1 курсу ОС «магістр» ННІ української філології та соціальних комунікаційвиборнийНаказ від 30.08.2019 № 552-н
35Півняк О. О.Студент 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я виборнийНаказ від 25.02.2020 № 164-н
39Восканян С. О.Студентка 1 курсу ОС «бакалавр» психологічного факультетувиборнийНаказ від 25.02.2020 № 164-н
38Бондаренко В. В.Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ФОТІУС виборнийНаказ від 25.02.2020 № 164-н
  • Академічну стипендію ім. М. С. Грушевського на ІІ семестр 2018/2019 н. р. (Наказ від 14.05.2019 № 339-н “Про призначення академічної стипендії ім. М. С. Грушевського на ІІ семестр 2018/2019 н. р.”) призначено Дмитренко Тетяні Володимирівні, студентці 1 курсу ОС «магістр» спеціальності 014 Середня освіта (образотворче мистецтво) ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва денної форми навчання.
  • Академічну стипендію Президента України на ІІ півріччя 2018/2019 н.р. призначено студентці 4 курсу ОС “бакалавр” напряму підготовки 6.020303 Філологія (переклад) ННІ іноземних мов Ушковій Ірині Миколаївні, студентці 1 курсу ОС “магістр” спеціальності 091 Біологія (біологія) ННІ природничих наук Лавріненко Катерині Володимирівні, студенту 4 курсу ОС “бакалавр” напряму підготовки 6.040201 Математика ННІ інформаційних та освітніх технологій Бівзюку Владиславу Олеговичу Наказ від 14.05.2019 № 338-н “Про призначення академічної стипендії Президента України на ІІ семестр 2018/2019 н. р.”
  • Академічну стипендію Кабінету Міністрів України на ІІ півріччя 2018/2019 н.р. призначено студентці 4 курсу ОС “бакалавр” напряму підготовки 6.020302 Історія ННІ історії і філософії Костюкевич Аліні Олексіївні Наказ від 24.06.2019 № 486-н Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України на ІІ півріччя 2018/2019 н.р.
  • Академічну стипендію Кабінету Міністрів України на І семестр 2019/2020 н.р. Наказ від 28.12.2019 №938-н “Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України на І семестр 2019/2020 н.р.” призначено Гонді Андрію Романовичу, студенту 2 курсу ОС “магістр” спеціальності 104 Фізика та астрономія ННІ інформаційних та освітніх технологій денної форми навчання.
  • Академічну стипендію Президента України на ІІ півріччя 2019/2020 н.р. призначено студентці 3 курсу ОС “бакалавр” спеціальності 014 Середня освіта мова і література (англійська) ННІ іноземних мов Жупинас Анастасії Володимирівні, студентці 3-PR курсу ОС “бакалавр” спеціальності 061 Журналістика ННІ української філології та соціальних комунікацій Завгородній Тетяні Сергіївні, студентці 1 курсу ОС “магістр” спеціальності 231 Соціальна робота  ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Штангрет Лілії  Іванівні Наказ від 08.05.2019 № 385-н “Про призначення академічної стипендії Президента України на ІІ семестр 2019/2020 н. р.”

Рейтинг і списки на призначення стипендії

Навчально-науковий інститут економіки і права (список 1, список 2)
Навчально-науковий інститут іноземних мов (список 1, список 2)
Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій (список)
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії (список)
Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва (список)
Навчально-науковий інститут природничих та аграрних наук (список 1, список 2)
Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій (список)
Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту і здоров’я (список 1, список 2, список 3, список 4, список 5, список 6, список 7, список 8, список 9, список 10, список 11, список 12, список 13, список 14, список 15, список 16, список 17, список 18, список 19, список 20, список 21, список 22, список 23, список 24, список 25, список 26, список 27, список 28, список 29, список 30)
Психологічний факультет (список)
Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем (список 1, список 2)

на підставі рішення стипендіальної комісії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького № 13 від «25» червня 2019 року

Навчально-науковий інститут економіки і права
Навчально-науковий інститут іноземних мов
Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій
Навчально-науковий інститут історії і філософії
Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва
Навчально-науковий інститут природничих та аграрних наук
Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій
Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту і здоров’я
Психологічний факультет
Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем

для першокурсників на підставі рішення стипендіальної комісії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького № 1 від «09» вересня 2019 року

Навчально-науковий інститут економіки і права
Навчально-науковий інститут іноземних мов
Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій
Навчально-науковий інститут історії і філософії
Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва
Навчально-науковий інститут природничих та аграрних наук
Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій
Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту і здоров’я
Психологічний факультет
Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем
Закрити