Якість вищої освіти

Навчально-методичний відділ спільно з центром забезпечення якості вищої освіти, навчальним відділом та інформаційно-обчислювальним центром проводять серію методичних семінарів “Якість вищої освіти”

Акредитація освітніх програм за новою моделлю: сутність, перші уроки, шляхи вдосконалення

16-17 січня 2020 року
Міжнародний фонд досліджень освітньої політики
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Сесія 1

10.00 – 10.40 
Стукало Н.В., заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, доктор економічних наук, професор 

Нова система акредитації освітніх програм: перший досвід, виклики та можливості

10.40-10.55
Фініков Т.В., президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики, 
кандидат історичних наук, професор Варшавського університету
Мета та структура тренінгу

11.00-13.30
Рашкевич Ю.М.,заступник Міністра освіти і науки України (2016-2019 рр.), член Національного агентства кваліфікацій, доктор технічних наук, професор
Освітні програми: побудова, опис, визнання

Сесія 2

14.30 – 17.30
Артюхов А.Є., член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, кандидат технічних наук, доцент Сумського державного університету
Оцінювання   практик  протидії  ЗВО проявам  академічної недоброчесності

Сесія 3

10.00 – 13.30 
Алькема В. Г., член НацАгентства, д.е.н, професор університету “КРОК”
Практики самоаналізу та акредитаційної експертизи освітніх програм: проблеми оцінювання, верифікації та визнання

Сесія 4

14.00 – 15.30
Бардась А.В., голова ГЕР з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», доктор економічних наук, професор Національного університету «Дніпровська політехніка»; 

Лиман І.І. голова ГЕР з галузі знань 03 «Гуманітарні науки», доктор історичних наук, професор Бердянського державного педагогічного університету
Організація  діяльності галузевих експертних рад: перші уроки

15.30 – 16.30
Підведення підсумків тренінгу