В університеті формуються два види рейтингів – стипендіальний лише за результатами основної сесії для здобувачів, які навчаються за державним замовленням і загальний.
Рейтинг формується на 90 відсотків з академічної успішності і на 10 відсотків з активності здобувача у дослідницькій, конкурсній, культурно-масовій, суспільно-корисній, волонтерській діяльності – див додаток до Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.
В університеті діє стипендіальна комісія. У кожному навчально-науковому інституті/факультеті діє робоча група із питань призначення стипендій. До повноважень цієї групи входить і формування рейтингу активності.
За окремі пункти Критеріїв рейтингового оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти за видами діяльності  відповідають:
– робоча група (пункти 1, 3.4, 13, 14.4 );
– навчально-методичний відділ (пункти 2, 3.1-3.3, 4-12);
– відділ виховної роботи (пункт 13);
– студентська рада університету (пункти 14.1-14.2);
– профспілка університету (пункт 14.3)
Для нарахування додаткових балів за цими пунктами необхідно звернутись до відповідного підрозділу.
Технічний супровід формування рейтингу забезпечує навчально-методичний відділ.
Положення розроблені на підставі нормативних документів Кабінету Міністрів України і Міністерства освіти і науки України:

Прізвище, ім’я, по батькові Посада/підрозділ Статус Підстава
1 Черевко О. В.  Ректор (голова комісії) за посадою Наказ від 12.09.2022 № 505-н
2 Мойсієнко В. М. Перший проректор (заступник голови комісії) за посадою Наказ від 12.09.2022 № 505-н
3 Спрягайло О. В.   Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності за посадою Наказ від 12.09.2022 № 505-н
4 Гаврилюк Г. М. Проректор з освітньо-виховної та іміджевої діяльності  за посадою Наказ від 12.09.2022 № 505-н
5 Удовенко Ю. Г. Проректор з адміністративно-господарської діяльності  за посадою Наказ від 12.09.2022 № 505-н
6 Платошкіна Т. Л. Головний бухгалтер  за посадою Наказ від 12.09.2022 № 505-н
7 Пономаренко А. О. Начальник планово-фінансового відділу  за посадою Наказ від 12.09.2022 № 505-н
8 Смалиус Л. Н. Начальник навчально-методичного відділу за посадою Наказ від 12.09.2022 № 505-н
9 Погрібний І.І.  Голова профспілкового комітету  за посадою Наказ від 12.09.2022 № 505-н
10 Кирилюк Є. М. Директор ННІ економіки і права  за посадою Наказ від 12.09.2022 № 505-н
11 Швидка Л. В. Директор ННІ іноземних мов  за посадою Наказ від 12.09.2022 № 505-н
12 Ляшенко Ю. О. Директор ННІ інформаційних та освітніх технологій  за посадою Наказ від 12.09.2022 № 505-н
13 Земзюліна Н. І. Директор ННІ історії і філософії  за посадою Наказ від 12.09.2022 № 505-н
14 Десятов Т. М. Директор ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва  за посадою Наказ від 12.09.2022 № 505-н
15 Гаврилюк М. Н. Директор ННІ природничих та аграрних наук  за посадою Наказ від 12.09.2022 № 505-н
16 Іванченко О.В. Директор ННІ української філології та соціальних комунікацій  за посадою Наказ від 12.09.2022 № 505-н
17 Нечипоренко Л. А. Директор ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я  за посадою Наказ від 12.09.2022 № 505-н
18 Туз Л. Г. Декан психологічного факультету  за посадою Наказ від 12.09.2022 № 505-н
19 Онищенко Б.О. Декан факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем  за посадою Наказ від 12.09.2022 № 505-н
20 Михальченко А. В. Юрисконсульт  за посадою

Наказ від 12.09.2022 № 505-н

21 Загребельна Д.О. в.о. голови студради, студентка 4 курсу ОС «бакалавр» ФОТІУС за посадою Наказ від 12.09.2022 № 505-н
  • Представники органу студентського самоврядування:
22 Омелюх І. В.  Аспірантка виборний Наказ від 12.09.2022 № 505-н
23 Філіпова А. О.  Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ економіки і права виборний Наказ від 12.09.2022 № 505-н
24 Смуглій К. М.  Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ іноземних мов  виборний Наказ від 12.09.2022 № 505-н
25 Терещенко В. С. Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ інформаційних та освітніх технологій виборний Наказ від 12.09.2022 № 505-н
26 Рягузов Є. В.  Студент 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ міжнародних відносин, історії і філософії виборний Наказ від 12.09.2022 № 505-н
27 Лядецька Є. М. Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва  виборний Наказ від 12.09.2022 № 505-н
28 Войцешук Ю. В. Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ природничих та аграрних наук виборний Наказ від 12.09.2022 № 505-н
29 Хоменко М.В.  Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ української філології та соціальних комунікацій  виборний Наказ від 12.09.2022 № 505-н
30 Желдак К.А. Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я  виборний Наказ від 12.09.2022 № 505-н
31 Костенюк М. С.  Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» психологічного факультету  виборний Наказ від 12.09.2022 № 505-н
32 Молчанов Є.О.  Студент 2 курсу ОС «бакалавр» ФОТІУС  виборний Наказ від 12.09.2022 № 505-н
         
  • Представники студентів від первинної профспілкової організації: 
33 Налпенко Н. П.  Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ економіки і права виборний Наказ від 12.09.2022 № 505-н
34 Мазун Д.О. Студентка 4 курсу ОС «бакалавр» ННІ іноземних мов виборний Наказ від 12.09.2022 № 505-н
35 Отян В. О.  Студент 4 курсу ОС «бакалавр» ННІ інформаційних та освітніх технологій виборний Наказ від 12.09.2022 № 505-н
36 Хандюк В. В.  Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ міжнародних відносин, історії і філософії  виборний Наказ від 12.09.2022 № 505-н
37 Тітов Д. А. Студент 1 курсу ОС «магістр» ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва виборний Наказ від 12.09.2022 № 505-н
38 Беспалова К. В.  Студентка 3 курсу ОС «магістр» ННІ природничих та аграрних наук виборний Наказ від 12.09.2022 № 505-н
39 Косменюк А.В. Студентка 4 курсу ОС «бакалавр» ННІ української філології та соціальних комунікацій виборний Наказ від 12.09.2022 № 505-н
40 Корнієнко К. М.  Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я  виборний Наказ від 12.09.2022 № 505-н
41 Восканян С. О. Студентка 4 курсу ОС «бакалавр» психологічного факультету виборний Наказ від 12.09.2022 № 505-н
42 Царьова А. Т. Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ФОТІУС  виборний Наказ від 12.09.2022 № 505-н

Рейтинг і списки на призначення стипендії

Навчально-науковий інститут економіки і права (список)
Навчально-науковий інститут іноземних мов (список)
Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій (список)
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії (список)
Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва (список)
Навчально-науковий інститут природничих та аграрних наук (список)
Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій (список)
Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту і здоров’я (список)
Психологічний факультет (список)
Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем (список)
ННЦ “Медичний інститут” (список)
Навчально-науковий інститут економіки і права (список 1список 2)
Навчально-науковий інститут іноземних мов (список 1список 2)
Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій (список 1список 2)
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії (список 1список 2)
Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва (список 1список 2)
Навчально-науковий інститут природничих та аграрних наук (список 1,список 2)
Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій (список 1список 2)
Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту і здоров’я (список 1список 2)
Психологічний факультет (список 1список 2)
Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем (список 1список 2)
ННЦ “Медичний інститут” (список)
Навчально-науковий інститут економіки і права (список 1список 2)
Навчально-науковий інститут іноземних мов (список 1список 2)
Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій (список 1список 2)
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії (список 1список 2)
Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва (список 1список 2)
Навчально-науковий інститут природничих та аграрних наук (список 1список 2)
Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій (список 1список 2)
Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту і здоров’я (список 1список 2)
Психологічний факультет (список 1список 2)
Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем (список 1, список 2)
Навчально-науковий інститут економіки і права (список 1)
Навчально-науковий інститут іноземних мов (список 1список 2)
Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій (список 1)
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії (список 1)
Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва (список 1)
Навчально-науковий інститут природничих та аграрних наук (список 1список 2)
Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій (список 1)
Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту і здоров’я (список 1)
Психологічний факультет (список 1)
Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем (список 1, список 2)
Навчально-науковий інститут економіки і права (список 1список 2)
Навчально-науковий інститут іноземних мов (список 1список 2)
Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій (список 1, список 2)
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії (список 1, список 2)
Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва (список 1, список 2)
Навчально-науковий інститут природничих та аграрних наук (список 1список 2)
Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій (список 1, список 2)
Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту і здоров’я (список 1список 2)
Психологічний факультет (список 1, список 2)
Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем (список 1список 2)
Навчально-науковий інститут економіки і права (список 1, список 2)
Навчально-науковий інститут іноземних мов (список 1, список 2)
Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій (список)
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії (список)
Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва (список)
Навчально-науковий інститут природничих та аграрних наук (список 1, список 2)
Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій (список)
Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту і здоров’я (список 1, список 2, список 3, список 4, список 5, список 6, список 7, список 8, список 9, список 10, список 11, список 12, список 13, список 14, список 15, список 16, список 17, список 18, список 19, список 20, список 21, список 22, список 23, список 24, список 25, список 26, список 27, список 28, список 29, список 30)
Психологічний факультет (список)
Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем (список 1, список 2)

на підставі рішення стипендіальної комісії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького № 13 від «25» червня 2019 року

Навчально-науковий інститут економіки і права
Навчально-науковий інститут іноземних мов
Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій
Навчально-науковий інститут історії і філософії
Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва
Навчально-науковий інститут природничих та аграрних наук
Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій
Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту і здоров’я
Психологічний факультет
Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем

для першокурсників на підставі рішення стипендіальної комісії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького № 1 від «09» вересня 2019 року

Навчально-науковий інститут економіки і права
Навчально-науковий інститут іноземних мов
Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій
Навчально-науковий інститут історії і філософії
Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва
Навчально-науковий інститут природничих та аграрних наук
Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій
Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту і здоров’я
Психологічний факультет
Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем
Вміст вкладки