В університеті формуються два види рейтингів – стипендіальний лише за результатами основної сесії для здобувачів, які навчаються за державним замовленням і загальний.
Рейтинг формується на 90 відсотків з академічної успішності і на 10 відсотків з активності здобувача у дослідницькій, конкурсній, культурно-масовій, суспільно-корисній, волонтерській діяльності – див додаток до Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.
В університеті діє стипендіальна комісія. У кожному навчально-науковому інституті/факультеті діє робоча група із питань призначення стипендій. До повноважень цієї групи входить і формування рейтингу активності.
Критерії рейтингового оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти за видами діяльності
Положення розроблені на підставі нормативних документів Кабінету Міністрів України і Міністерства освіти і науки України:

Прізвище, ім’я, по батькові Посада/підрозділ Статус Підстава
1 Черевко О. В.  Ректор (голова комісії) за посадою Наказ від 05.09.2023 № 547-н
2 Мойсієнко В. М. Перший проректор (заступник голови комісії) за посадою Наказ від 05.09.2023 № 547-н
3 Спрягайло О. В.   Проректор з наукової та інноваційної діяльності за посадою Наказ від 05.09.2023 № 547-н
4 Гаврилюк Г. М. Проректор з освітньо-виховної та іміджевої діяльності  за посадою Наказ від 05.09.2023 № 547-н
5 Удовенко Ю. Г. Проректор з адміністративно-господарської діяльності  за посадою Наказ від 05.09.2023 № 547-н
6 Платошкіна Т. Л. Головний бухгалтер  за посадою Наказ від 05.09.2023 № 547-н
7 Пономаренко А. О. заступник головного бухгалтера з фінансових питань за посадою Наказ від 05.09.2023 № 547-н
8 Смалиус Л. Н. Начальник навчально-методичного відділу за посадою Наказ від 05.09.2023 № 547-н
9 Гриценко В. Г. директор Центру цифрового розвитку та якості освіти  за посадою Наказ від 05.09.2023 № 547-н
10 Погрібний І.І.  Голова профспілкового комітету  за посадою Наказ від 05.09.2023 № 547-н
11 Кирилюк Є. М. Директор ННІ економіки і права  за посадою Наказ від 05.09.2023 № 547-н
12 Швидка Л. В. Директор ННІ іноземних мов  за посадою Наказ від 05.09.2023 № 547-н
13 Ляшенко Ю. О. Директор ННІ інформаційних та освітніх технологій  за посадою Наказ від 05.09.2023 № 547-н
14 Земзюліна Н. І. Директор ННІ міжнародних відносин, історії і філософії  за посадою Наказ від 05.09.2023 № 547-н
15 Десятов Т. М. Директор ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва  за посадою Наказ від 05.09.2023 № 547-н
16 Гаврилюк М. Н. Директор ННІ природничих та аграрних наук  за посадою Наказ від 05.09.2023 № 547-н
17 Іванченко О.В. Директор ННІ української філології та соціальних комунікацій  за посадою Наказ від 05.09.2023 № 547-н
18 Нечипоренко Л. А. Директор ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я  за посадою Наказ від 05.09.2023 № 547-н
19 Туз Л. Г. Декан психологічного факультету  за посадою Наказ від 05.09.2023 № 547-н
20 Онищенко Б.О. Декан факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем  за посадою Наказ від 05.09.2023 № 547-н
21 Рибалко А. В. завідувач кафедри фундаментальної медицини за посадою Наказ від 05.09.2023 № 547-н
22 Михальченко А. В. Юрисконсульт  за посадою Наказ від 05.09.2023 № 547-н
23 Вовченко К. О. в.о. голови студради, студентка 4 курсу ОС «бакалавр» ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я   за посадою Наказ від 04.03.2024 № 129-н
  • Представники органу студентського самоврядування:
24 Омелюх І. В. Аспірантка виборний Наказ від 05.09.2023 № 547-н
25 Філіпова А. О. Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ економіки і права виборний Наказ від 05.09.2023 № 547-н
26 Хрєнова А. К.  Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ іноземних мов  виборний Наказ від 05.09.2023 № 547-н
27 Петрова А. В. Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ інформаційних та освітніх технологій виборний Наказ від 05.09.2023 № 547-н
28 Назаренко Д.-К. В. Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ міжнародних відносин, історії і філософії виборний Наказ від 05.09.2023 № 547-н
29 Гетало В. В.  Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва  виборний Наказ від 05.09.2023 № 547-н
30 Савісько Є. С. Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ природничих та аграрних наук виборний Наказ від 05.09.2023 № 547-н
31 Литвин Є. В.   Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ української філології та соціальних комунікацій  виборний Наказ від 05.09.2023 № 547-н
32 Ананьєва Ю. А.  Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я  виборний Наказ від 05.09.2023 № 547-н
33 Григорчук І. А. Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» психологічного факультету  виборний Наказ від 05.09.2023 № 547-н
34 Царьова А. Т.   Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ФОТІУС  виборний Наказ від 05.09.2023 № 547-н
35 Сарапин А. О.   Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ Медичний інститут  виборний Наказ від 05.09.2023 № 547-н
  • Представники студентів від первинної профспілкової організації: 
36 Налпенко Н. П. Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ економіки і права виборний Наказ від 05.09.2023 № 547-н
37 Мазун Д.О. Студентка 4 курсу ОС «бакалавр» ННІ іноземних мов виборний Наказ від 05.09.2023 № 547-н
38 Отян В. О. Студент 1 курсу ОС «магістр» ННІ інформаційних та освітніх технологій виборний Наказ від 05.09.2023 № 547-н
39 Хандюк В. В. Студентка 4 курсу ОС «бакалавр» ННІ міжнародних відносин, історії і філософії  виборний Наказ від 05.09.2023 № 547-н
40 Тітов Д. А. Студент 2 курсу ОС «магістр» ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва виборний Наказ від 05.09.2023 № 547-н
41 Безпалова К. В. Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ природничих та аграрних наук виборний Наказ від 05.09.2023 № 547-н
42 Малюк Д. С. Студент 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ української філології та соціальних комунікацій виборний Наказ від 05.09.2023 № 547-н
43 Корнієнко К. М. Студентка 4 курсу ОС «бакалавр» ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я  виборний Наказ від 05.09.2023 № 547-н
44 Архіпов І. О. Студент 2 курсу ОС «бакалавр»  ННІ природничих та аграрних наук виборний Наказ від 05.09.2023 № 547-н
45 Царьова А. Т. Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ФОТІУС  виборний Наказ від 05.09.2023 № 547-н

Рейтингові списки здобувачів

Переглянути рейтингові списки можна з корпоративної пошти