В університеті формуються два види рейтингів – стипендіальний лише за результатами основної сесії для здобувачів, які навчаються за державним замовленням і загальний.
Рейтинг формується на 90 відсотків з академічної успішності і на 10 відсотків з активності здобувача у дослідницькій, конкурсній, культурно-масовій, суспільно-корисній, волонтерській діяльності – див додаток до Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.
В університеті діє стипендіальна комісія. У кожному навчально-науковому інституті/факультеті діє робоча група із питань призначення стипендій. До повноважень цієї групи входить і формування рейтингу активності.
За окремі пункти Критеріїв рейтингового оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти за видами діяльності  відповідають:
– робоча група (пункти 1, 3.4, 13, 14.4 );
– навчально-методичний відділ (пункти 2, 3.1-3.3, 4-12);
– відділ виховної роботи (пункт 13);
– студентська рада університету (пункти 14.1-14.2);
– профспілка університету (пункт 14.3)
Для нарахування додаткових балів за цими пунктами необхідно звернутись до відповідного підрозділу.
Технічний супровід формування рейтингу забезпечує навчально-методичний відділ.
Положення розроблені на підставі нормативних документів Кабінету Міністрів України і Міністерства освіти і науки України:

Прізвище, ім’я, по батьковіПосада/підрозділСтатусПідстава
1Черевко О. В. Ректор (голова комісії)за посадоюНаказ від 12.09.2022 № 505-н
2Мойсієнко В. М.Перший проректор (заступник голови комісії)за посадоюНаказ від 12.09.2022 № 505-н
3Спрягайло О. В.  Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльностіза посадоюНаказ від 12.09.2022 № 505-н
4Гаврилюк Г. М.Проректор з освітньо-виховної та іміджевої діяльності за посадоюНаказ від 12.09.2022 № 505-н
5Удовенко Ю. Г.Проректор з адміністративно-господарської діяльності за посадоюНаказ від 12.09.2022 № 505-н
6Платошкіна Т. Л.Головний бухгалтер за посадоюНаказ від 12.09.2022 № 505-н
7Пономаренко А. О.Начальник планово-фінансового відділу за посадоюНаказ від 12.09.2022 № 505-н
8Смалиус Л. Н.Начальник навчально-методичного відділуза посадоюНаказ від 12.09.2022 № 505-н
9Погрібний І.І. Голова профспілкового комітету за посадоюНаказ від 12.09.2022 № 505-н
10Кирилюк Є. М.Директор ННІ економіки і права за посадоюНаказ від 12.09.2022 № 505-н
11Швидка Л. В.Директор ННІ іноземних мов за посадоюНаказ від 12.09.2022 № 505-н
12Ляшенко Ю. О.Директор ННІ інформаційних та освітніх технологій за посадоюНаказ від 12.09.2022 № 505-н
13Земзюліна Н. І.Директор ННІ історії і філософії за посадоюНаказ від 12.09.2022 № 505-н
14Десятов Т. М.Директор ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва за посадоюНаказ від 12.09.2022 № 505-н
15Гаврилюк М. Н.Директор ННІ природничих та аграрних наук за посадоюНаказ від 12.09.2022 № 505-н
16Іванченко О.В.Директор ННІ української філології та соціальних комунікацій за посадоюНаказ від 12.09.2022 № 505-н
17Нечипоренко Л. А.Директор ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я за посадоюНаказ від 12.09.2022 № 505-н
18Туз Л. Г.Декан психологічного факультету за посадоюНаказ від 12.09.2022 № 505-н
19Онищенко Б.О.Декан факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем за посадоюНаказ від 12.09.2022 № 505-н
20Михальченко А. В.Юрисконсульт за посадою

Наказ від 12.09.2022 № 505-н

21Лядецька Є. М.голова студради, студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва  за посадоюНаказ від 12.09.2022 № 505-н
  • Представники органу студентського самоврядування:
22Омелюх І. В. АспіранткавиборнийНаказ від 12.09.2022 № 505-н
23Філіпова А. О. Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ економіки і прававиборнийНаказ від 12.09.2022 № 505-н
24Хрєнова А. К. Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ іноземних мов виборнийНаказ від 16.01.2023 № 08-н
25Пиж М. М.Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ інформаційних та освітніх технологійвиборнийНаказ від 16.01.2023 № 08-н
26Рягузов Є. В. Студент 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ міжнародних відносин, історії і філософіївиборнийНаказ від 12.09.2022 № 505-н
27Оберемко Б. М.Студент 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва виборнийНаказ від 16.01.2023 № 08-н
28Войцешук Ю. В.Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ природничих та аграрних науквиборнийНаказ від 12.09.2022 № 505-н
29Хоменко М.В. Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ української філології та соціальних комунікацій виборнийНаказ від 12.09.2022 № 505-н
30Желдак К.А.Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я виборнийНаказ від 12.09.2022 № 505-н
31Дубіна М. РСтудент 2 курсу ОС «бакалавр» психологічного факультету виборнийНаказ від 16.01.2023 № 08-н
32Кушнір О. С. Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ФОТІУС виборнийНаказ від 16.01.2023 № 08-н
     
  • Представники студентів від первинної профспілкової організації: 
33Налпенко Н. П. Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ННІ економіки і прававиборнийНаказ від 12.09.2022 № 505-н
34Мазун Д.О.Студентка 4 курсу ОС «бакалавр» ННІ іноземних моввиборнийНаказ від 12.09.2022 № 505-н
35Отян В. О. Студент 4 курсу ОС «бакалавр» ННІ інформаційних та освітніх технологійвиборнийНаказ від 12.09.2022 № 505-н
36Хандюк В. В. Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ міжнародних відносин, історії і філософії виборнийНаказ від 12.09.2022 № 505-н
37Тітов Д. А.Студент 1 курсу ОС «магістр» ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтвавиборнийНаказ від 12.09.2022 № 505-н
38Беспалова К. В. Студентка 3 курсу ОС «магістр» ННІ природничих та аграрних науквиборнийНаказ від 12.09.2022 № 505-н
39Косменюк А.В.Студентка 4 курсу ОС «бакалавр» ННІ української філології та соціальних комунікаційвиборнийНаказ від 12.09.2022 № 505-н
40Корнієнко К. М. Студентка 3 курсу ОС «бакалавр» ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я виборнийНаказ від 12.09.2022 № 505-н
41Восканян С. О.Студентка 4 курсу ОС «бакалавр» психологічного факультетувиборнийНаказ від 12.09.2022 № 505-н
42Царьова А. Т.Студентка 2 курсу ОС «бакалавр» ФОТІУС виборнийНаказ від 12.09.2022 № 505-н

Рейтинг і списки на призначення стипендії

Переглянути рейтингові списки можна з корпоративної пошти