НК №1, ауд. 219       teachcdu@gmail.com       047 237 82 54
ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, БАТЬКИ, РОБОТОДАВЦІ!
БУДЕМО ВДЯЧНІ ЗА КОНСТРУКТИВНУ КРИТИКУ, ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМІСТУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ.
Звертайтеся за телефонами та е-поштою вгорі цієї сторінки або пишіть коментарі внизу сторінки під переліком програм.

Навчально-науковий інститут економіки і права

Код Галузь знань Код Спеціальність Спеціалізація Освітньо-професійна програма
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економічна кібернетика
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка та бізнес
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка та економічна політика
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Міжнародна економіка
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент
07 Управління та адміністрування 074 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування
05 Соціальні та поведінкові науки 056 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини
07 Управління та адміністру-вання 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
08 Право 081 Право Право
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Політологія
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
24 Сфера обслуговування 242 Туризм Туризм
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка та бізнес 2018
Економіка та бізнес 2019
Економіка та бізнес 2020
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка та економічна політика
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка —- Економічна кібернетика 2017
Економічна кібернетика 2020
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка —- Економіка підприємства
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка —- Міжнародна економіка
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Управління фінансово-економічною безпекою 2018
Управління фінансово-економічною безпекою 2019
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Аграрний менеджмент
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент організацій 2019
Менеджмент організацій 2020
08 Право 081 Право Приватне право та інтелектуальна власність
08 Право 081 Право Публічне право
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
24 Сфера обслуговування 242 Туризм Туризм
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес

 

Навчально-науковий інститут іноземних мов

Код Галузь знань Код Спеціальність Спеціалізація Освітньо-професійна програма
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
01 Освіта/Педагогіка 014. Середня освіта (Мова і література (англійська)) 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) Мова і література (англійська, німецька)

денна

01 Освіта/Педагогіка 014. Середня освіта (Мова і література (англійська)) 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) Мова і література (англійська)

 

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)) Мова і література (німецька, англійська)

ОПП-2020,
навчальний план-2020

 

 

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)) Мова і література (німецька)

 

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) 014.02 Середня освіта  (Мова і література (російська)) Мова і література (російська, англійська)
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.03 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно)) Мова і література (російська, англійська)
035.034 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська
З 01.01.2018
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.03 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно)) Переклад (російська, польська)
035.034 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська

З 01.01.2018

03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.04 Філологія  (германські мови та літератури (переклад включно)) Мова і література (англійська, німецька)

 

 

035.041 Філологія

германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

З 01.01.2018

03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.04 Філологія  (германські мови та літератури (переклад включно)) Мова і література (англійська)

 

 

 

035.041 Філологія

германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
З 01.01.2018

03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.04 Філологія  (германські мови та літератури (переклад включно)) Переклад (перша – англійська)

 

035.041 Філологія

германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
З 01.01.2018

03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.04 Філологія  (германські мови та літератури (переклад включно)) Мова і література (німецька, англійська)

 

 

035.043 Філологія германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька
З 01.01.2018
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
01 Освіта/Педагогіка 014. Середня освіта (Мова і література (англійська)) 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) Мова і література (англійська, німецька)
01 Освіта/Педагогіка 014. Середня освіта (Мова і література (англійська)) 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) Мова і література (англійська)

Перехресний вступ

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)) Мова і література (німецька, англійська)
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) 014.02 Середня освіта  (Мова і література (російська)) Мова і література (російська, англійська)
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.03 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно)) Мова і література (російська, англійська)
035.034 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська
З 01.01.2018
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.03 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно)) Переклад (російська, польська)

 

035.034 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська
З 01.01.2018
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.04 Філологія  (германські мови та літератури (переклад включно)) Мова і література (англійська, німецька)
035.041 Філологія

германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
З 01.01.2018

03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.04 Філологія  (германські мови та літератури (переклад включно)) Мова і література (англійська)
035.041 Філологія

германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
З 01.01.2018

03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.04 Філологія  (германські мови та літератури (переклад включно)) Переклад (перша-англійська)
035.041 Філологія

германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
З 01.01.2018

03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.04 Філологія  (германські мови та літератури (переклад включно)) Мова і література (німецька, англійська )
035.043 Філологія германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька
З 01.01.2018

 

Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій

Код Галузь знань Код Спеціальність Спеціалізація Освітньо-професійна програма
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта

(Математика)

014.04 Середня освіта (Математика) Математика
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта

(Математика)

014.04 Середня освіта (Математика) Математика, економіка
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта

(Математика)

014.04 Середня освіта (Математика) Математика, інформатика
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта

(Фізика)

014.08 Середня освіта (Фізика) Фізика, інформатика
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Інформатика) 014.09 Середня освіта (Інформатика) Інформатика
10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали
11 Математика та статистика 111 Математика Математична економіка та економетрика
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика
12 Інформаційні технології 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Математика) 014.04 Середня освіта (Математика) Математика
01 Освіта/Педагогіка 014. Середня освіта

(Математика)

014.04 Середня освіта (Математика) Математика, інформатика
01 Освіта/Педагогіка 014. Середня освіта

(Математика)

014.04 Середня освіта (Математика) Математика, економіка
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Фізика) 014.08 Середня освіта (Фізика) Фізика, інформатика
10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія
11 Математика та статистика 111 Математика Математика
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика

 

Навчально-науковий інститут історії і філософії

Код Галузь знань Код Спеціальність Спеціалізація Освітньо-професійна програма
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта 014.03 Середня освіта (Історія) Історія
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Історія та археологія
03 Гуманітарні науки 033 Філософія Філософія
29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
01 Освіта/ Педагогіка 014 Середня освіта  (Історія) 014.03 Середня освіта (Історія) Історія
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Архівознавство
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Етнологія
03 Гуманітарні науки 033 Філософія Філософія

 

Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва

Код Галузь знань Код Спеціальність Спеціалізація Освітньо-професійна програма
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта Дошкільна та початкова освіта
01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта Дошкільна  освіта та іноземна мова (англійська)
01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта Початкова освіта та психологія
01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта Початкова освіта та іноземна мова (англійська)
01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта Початкова освіта та культурно-дозвіллєва діяльність
01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта Початкова освіта та логопедія
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта

(Образотворче мистецтво)

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) Образотворче мистецтво
02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво
02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Декоративне мистецтво
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна педагогіка
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи
01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта Дошкільна та початкова освіта 2019-2020
Дошкільна та початкова освіта 2020-2021
01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта

(перехресний вступ)

01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта Початкова освіта та психологія
01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта Початкова освіта

(перехресний вступ)

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта

(Образотворче мистецтво)

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) Образотворче мистецтво
02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче та декоративне  мистецтво 2019

Образотворче та декоративне  мистецтво 2020

02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Декоративне мистецтво
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Управління навчальним закладом
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна педагогіка

 

Навчально-науковий інститут природничих наук

Код Галузь знань Код Спеціальність Спеціалізація Освітньо-професійна програма
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта

(Біологія)

014.05 Середня освіта (Біологія) Біологія
01 Освіта/Педагогіка 014 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Біологія та здоров’я людини
01 Освіта/Педагогіка 014.06 Середня освіта (Хімія) 014.06 Середня освіта (Хімія) Хімія
09 Біологія 091 Біологія Біологія
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія
10 Природничі науки 102 Хімія Хімія
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
01 Освіта/Педагогіка 014 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Біологія та здоров’я людини
01 Освіта/Педагогіка 014.05 Середня освіта (Хімія) 014 Середня освіта (Хімія) Хімія
09 Біологія 091 Біологія Біологія
09 Біологія 091 Біологія Лабораторний аналіз
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія
10 Природничі науки 102 Хімія Хімія
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Управління проектами
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація

 

Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій

Код Галузь знань Код Спеціальність Спеціалізація Освітньо-професійна програма
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта

(Українська мова і література)

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова і література
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта

(Українська мова і література)

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова і література та англійська мова
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.01 Українська мова та література Українська мова і література
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.10 Прикладна лінгвістика Прикладна лінгвістика
06 Журналістика 061 Журналістика Видавнича справа та редагування
06 Журналістика 061 Журналістика Видавничий бізнес і сучасні комунікативні технології
06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика
06 Журналістика 061 Журналістика Реклама та PR у медіагалузі
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта

(Українська мова і література)

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова і література
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.01 Українська мова та література Українська мова і література
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.09 Фольклористика Фольклористика
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.10 Прикладна лінгвістика Прикладна лінгвістика
06 Журналістика 061 Журналістика —- Медіакомунікації

 

Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту і здоров’я

Код Галузь знань Код Спеціальність Спеціалізація Освітньо-професійна програма
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Фізична культура) 014.11 Середня освіта (Фізична культура) Фізичне виховання
01 Освіта/Педагогіка 016 Спеціальна освіта Фізична реабілітація
01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта  (Фізична культура) 014.11 Середня освіта (Фізична культура) Фізичне виховання
01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт
09 Біологія 091 Біологія Фізіологія людини і тварин Спортивна фізіологія та реабілітація

 

Психологічний факультет

Код Галузь знань Код Спеціальність Спеціалізація Освітньо-професійна програма
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Практична психологія
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Практична психологія, іноземна мова (англійська)
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Практична психологія
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Глибинна психокорекція
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Медична психологія

 

Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем

Код Галузь знань Код Спеціальність Спеціалізація Освітньо-професійна програма
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Комп’ютерна лінгвістика
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Програмна інженерія
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Інформаційні технології в біології та медицині
Комп’ютерні науки
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Моніторингові інформаційні

технології

Комп’ютерні науки
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз Системний аналіз
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення систем
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз Системи і методи прийняття рішень
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Закрити