1. Роботу на плагіат перевіряємо повністю. Всі допоміжні матеріали рекомендуємо винести у додатки.
2. Абсурдною є фраза “пороговий відсоток плагіату”. Плагіату не може бути у роботі навіть в обсязі одного речення.
3. Коли ми говоримо про відсоток, який вказано у звіті UniCheck, то це відсоток текстових збігів. Причиною текстових збігів можуть бути цитати (вони в лапках і з посиланням), мовні кліше (вони не займають речення і цілі абзаци!, а лише кілька слів), бібліографічний опис, а також плагіат і самоплагіат. Всі ми розуміємо, що робота не може складатися з цитат і бібліографічного опису, тому ні 40, ні, тим більше, 70 відсотків збігів бути не може! Якщо у роботі 10 сторінок бібліографії і 10 сторінок цитат (що теж дивно), то у роботі зі 100 сторінок не може бути збігів більше 20 відсотків. Це приклад (досить сумнівний щодо якості роботи), тому не варто його брати за критерій!
4. 100 сторінок роботи для освітньо-професійного рівня (у навчальному плані якого не передбачено окремого семестра на написання роботи) – це дуже багато. Студент фізично не може стільки тексту написати самотужки. 
5. UniCheck у договорі про співпрацю зазначає у пункті 7.5 “Замовник підтверджує своє розуміння і згоду з тим, що Система – інформаційно-технічна система, функціональні можливості якої дозволяють виявити збіги/ідентичності/схожості в текстах. Замовник та/або Авторизовані користувачі самі на власний ризик приймають рішення/оцінюють результати перевірки текстів, завантажених в Систему та відображені у Звіті, здійснюють їх кваліфікацію, в т.ч. визначають наявність/відсутність плагіату в таких текстах. Виконавець наголошує на тому, що прийняття рішення щодо наявності плагіату у тексті, який перевіряється, не може базуватись виключно на даних Звіту, створеному Системою, а вся інформація повинна бути перевірена людиною, яка приймає відповідне рішення. Виконавець в жодному випадку не несе відповідальності за такі рішення/оцінку/кваліфікацію.”
6. Щодо текстових збігів у першому оглядовому розділі. Оглядовість не означає копіювання з підручників означень, формул, роз’яснень тощо, тобто копіювання взагалі чогось, що не взято в лапки. Огляд полягає в аналізі джерельної бази, щоб визначити актуальність проблеми, а також що вже зроблено і що є невирішеним. Варто рекомендувати студентам порівнювати кілька джерел, перефразовувати своїми словами фрагменти джерел, які їм зрозумілі і мають стосунок до їх дослідження. З такого опису буде зрозуміло чи володіє студент означенням або методикою.
7. Повторну перевірку (у разі переробки роботи) студент проводить сам і кошти сплачує безпосередньо на рахунок UniCheck.

Rules of Good Scientific Practice (Max Planck Society), переклад

Інструкції для відповідальної поведінки у глобальному дослідницькому товаристві (сайт Консультативної ради)

Doing global science: a guide («Ведення глобальної науки: Інструкція для відповідальної поведінки у глобальному дослідницькому товаристві», Прінстонський університет)

     

Про деякі проблеми в організації наукової роботи