Для всіх студентів денної форми навчання формуємо рейтинг успішності й активності.  Для рейтингу активності слід звернутися із здобутками до дирекції/деканату не пізніше закінчення сесійного контролю. 

Всі курсові і кваліфікаційні роботи проходять електронну перевірку на плагіат. Варто попередньо перевірити роботу в безплатних антиплагіатних системах. Робота не може оцінюватися обсягом сторінок! Головне результати та їх розуміння автором! Детальніше про плагіат і підготовку робіт

Комісія з доброчесності і корпоративної етики спільно із навчально-методичним відділом працює над інформуванням про принципи академічної доброчесності й попередженням недоброчесності як студентів, так і викладачів.

Для одержання диплому з відзнакою не менше 75 відсотків усіх навчальних дисциплін має бути оцінено у 90 – 100 балів, решта 75 – 89, а також кафедра має надати рекомендацію про виявлені наукові (творчі) здібності